Mindfulness

Mindfulness er et fantastisk redskab i forbindelse med positive livsstilsændringer.

Med mindfulness får du virkelig flyttet fokus fra dine forestillingers lyst til din fysiske tilstedeværelse i din krop, hvilket gør det nemmere at bryde vaner.

Mindfulness og coachning går virkelig godt hånd i hånd når vanerne skal brydes og nye positive tiltag skal sættes ind.

Kontakt os for at høre mere om disse kurser.